Tko smo mi?

Mi smo Acer Europe S.A. („Acer”, „mi”, „nas”, „naš”). Naše službeno sjedište nalazi se na adresi Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Švicarska, sa sljedećim podacima za kontakt.

Telefonski broj: +41-(0)91-261-0111

Adresa e-pošte: privacy.officer@acer.com

U kontekstu natjecanja Kimijev kreativni izazov 2021, prikupljamo, čuvamo, otkrivamo i/ili na neki drugi način obrađujemo osobne podatke. U skladu sa zakonima o zaštiti podataka i privatnosti postupamo kao voditelji obrade podataka s obzirom na osobne podatke koje obrađujemo. Ova pravila o zaštiti privatnosti odnose se samo na Natjecanje. Za sva pitanja koja se odnose na obradu osobnih podataka možete se obratiti nama ili lokalnom Acerovom pravnom subjektu u vašoj državi kako je navedeno u dijelu „Podaci za kontakt” u nastavku. Pregled lokalnih Acerovih pravnih subjekata dostupan je ovdje www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Čije osobne podatke prikupljamo i kako?

U kontekstu Natjecanja prikupljat ćemo osobne podatke sudionika Natjecanja koji se registriraju na web-stranici Natjecanja kimiscreatorchallenge.acer.com.

Osobne podatke prikupljat ćemo izravno od vas kada se prijavite kao sudionik Natjecanja i, gdje je to primjenjivo, kada pružite dodatne osobne podatke koji će nam omogućiti da vam dostavimo nagradu.

Koje pravne osnove koristimo za obradu osobnih podataka i u koje svrhe?

Pravne osnove koje se koriste za obradu podataka:

  1)
 1. Obrada je neophodna za provedbu i izvršavanje ugovora:

  o • za potrebe vašeg sudjelovanja u Natjecanju
  o • za upućivanje i komunikaciju s trećim stranama u kontekstu isporuke nagrada Natjecanja
  o • radi pružanja pomoći i kako bismo mogli komunicirati s vama o sudjelovanju u Natjecanju.
 2. 2)
 3. Obrada je neophodna radi poštivanja zakonskih obveza (uključujući naše obveze prema važećim poreznim zakonima, obveze pravne administracije i obveze suradnje s nadzornim tijelima).
 4. 3)
 5. Obrada je neophodna radi naših pravnih (poslovnih) interesa:
  o • za obradu pritužbi, sporova i (pravnih) postupaka u vezi s Natjecanjem i za osiguranje pravnog položaja
  o • radi sprječavanja i otkrivanja prijevara ili zloupotreba te radi zaštite naše imovine, poslovanja i djelatnika.

Ako to primjenjivo pravo zahtijeva, obradit ćemo vaše osobne podatke uz vaš izričit pristanak. Ako ste dali svoj pristanak, napominjemo da imate pravo povući taj pristanak u bilo kojem trenutku. To možete učiniti tako da kontaktirate Acer, kao što je navedeno u nastavku.

Osobni podaci koje tražimo od vas potrebni su za sklapanje sporazuma s vama. Ako ne dostavite tražene podatke, možda nećete moći pristupiti Natjecanju niti sudjelovati u njemu.

Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo sljedeće informacije u gore navedene svrhe:

 • vaše podatke za kontakt (ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona i država)
 • adresu za dostavu i podatke za kontakt
 • osobne podatke koje pružate tijekom komunikacije s nama
 • IP adresu
 • sve druge osobne podatke relevantne za rješavanje upita, sporova ili pravnih postupaka.

S kime dijelimo osobne podatke?

U kontekstu gore navedenih svrha, vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama, poput pružatelja usluga za upravljanje Natjecanjem. To uključuje pružatelje IT usluga, IT programere, pružatelje usluga angažirane u svrhu upravljanja Natjecanjem i dostavljanja nagrade Natjecanja.

Osim toga, vaše osobne podatke možemo podijeliti s našim stručnim savjetnicima (poreznim i pravnim savjetnicima, odvjetnicima, računovođama i revizorima), bankama, partnerima, osiguravateljima, povezanim društvima, pravnim sljednicima i marketinškim agencijama, pružateljima IT usluga, u mjeri u kojoj je to potrebno i u kojoj je to dopušteno zakonom.

Nadalje, vaše ćemo osobne podatke podijeliti s nadležnim državnim tijelima u slučaju da smo to obvezni, na primjer u slučaju da porezna tijela zatraže da dostavimo određene dokumente koji uključuju vaše osobne podatke.

Osigurat ćemo, gdje je to potrebno, primjenu ugovornih mjera zaštite kako bi se osigurala zaštita vaših osobnih podataka prilikom dijeljenja osobnih podataka s trećom stranom.

Budući da je Acer globalna tvrtka, vaši osobni podaci mogu se prenositi izvan države u kojoj su prikupljeni i mogu se dijeliti unutar grupe, kao i s trećim stranama koje se nalaze u drugim nadležnostima, uključujući one izvan teritorija Europskog gospodarskog prostora.

U tom ćemo slučaju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci zaštićeni na odgovarajući način, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. U svakom trenutku možete zatražiti kopiju zaštitnih mjera koje se primjenjuju na prijenose vaših osobnih podataka pomoću podataka za kontakt u nastavku.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaši se osobni podaci neće čuvati duže nego što je potrebno za njihovu obradu u gore navedene svrhe. Nakon toga svi podaci bit će izbrisani. Samo onda kad smo to dužni prema zakonu (primjerice zbog administrativnih postupaka – retencije ili poreznih obveza), ili kada je to potrebno radi obrane naših interesa u kontekstu sudskih postupaka (npr. u slučaju spora), čuvat ćemo osobne podatke u dužem razdoblju.

Za više informacija o specifičnim razdobljima čuvanja koji se primjenjuju na osobne podatke obratite nam se pomoću podataka za kontakt navedenih u nastavku.

Kako štitimo osobne podatke?

Provest ćemo potrebne administrativne, tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali razinu sigurnosti koja odgovara specifičnim rizicima koje smo identificirali. Štitimo vaše osobne podatke od uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na neki drugi način obrađuju.

Nadalje, nastojimo osigurati da vaši osobni podaci budu točni i ažurni. S obzirom na to, ljubazno vas molimo da nas obavijestite o svim promjenama vaših osobnih podataka (poput promjene vaših podataka za kontakt).

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Imate pravo:

  -
 • na (dodatne) informacije o svojim osobnim podacima
 • -
 • na pristup svojim osobnim podacima
 • -
 • ispraviti svoje osobne podatke
 • -
 • povući svoj pristanak u svakom trenutku (ako je primjenjivo)
 • -
 • izbrisati svoje osobne podatke („pravo na zaborav”)
 • -
 • ograničiti obradu svojih osobnih podataka
 • -
 • uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka
 • -
 • zatražiti da vam se vaši osobni podaci dostave u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu i da se prenesu drugoj organizaciji.

Naposljetku, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, prije svega u državi članici u kojoj imate prebivalište, mjesto rada ili koja je mjesto navodnog kršenja prava u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja ili komentare u vezi s ovim pravilima o zaštiti privatnosti ili našom web-stranicom, obratite nam se na: privacy.officer@acer.com. Međutim, za specifične upite o primjeni i/ili lokalnim načinima obrade podataka, obratite se Acerovim pravnim subjektima kojima se poslali svoje podatke. Adrese za kontakt svakog Acerova pravnog subjekta mogu se pronaći ovdje www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Kako bismo vam pružili bržu uslugu, pošaljite svoje upite na engleskom jeziku ako je moguće i navedite državu iz koje nas kontaktirate, zajedno s opisom svojih proizvoda (ako je primjenjivo).