Službena pravila

Kimijev kreativni izazov 2021. („Natjecanje”) sponzorira Acer Europe SA („Sponzor”). Svaka osoba koja pristupi Natjecanju (u daljnjem tekstu „Sudionik”) pristaje poštivati odredbe ovih Službenih pravila te odluke Sponzora i sudaca, koje su konačne i obvezujuće za sva pitanja koja se odnose na Natjecanje.

Rok za prijavu

Natjecanje počinje 1. svibnja 2021. u 00:01 h prema srednjoeuropskom vremenu. Zadnji datum za prijavu je 1. lipnja 2021. u 23:59 h prema srednjoeuropskom vremenu.

Tko se može prijaviti

Natjecati se mogu legalni stanovnici Hrvatske, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine i United Kingdom, stariji od 18 godina. Stanovnici država koje nisu ovdje navedene ne mogu sudjelovati u natjecanju. Pojedinci koje u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja za prijavu zapošljava Sponzor ili neka od njegovih podružnica, povezanih društava i/ili agencija za oglašavanje i promociju (u daljnjem tekstu „Provoditelj natjecanja”), kao i članovi njihove uže obitelji ili osobe iz istog kućanstva, nemaju pravo na sudjelovanje.

Sponzor zadržava pravo provjeriti ispunjavaju i Sudionici uvjete za sudjelovanje. Posebice, Sponzor može tražiti od Sudionika da potvrde svoju dob i identitet predočenjem važeće putovnice/osobne iskaznice.

Prijava je besplatna. Ni prihvatljivost za sudjelovanje, ni pobjeda na Natjecanju ne ovise o kupnji bilo kojeg proizvoda ili o bilo kakvom plaćanju.

Postupak i nagrada

Sudionici ulaze u Natjecanje prijenosom svojih samostalno dizajniranih umjetničkih radova („Dizajn”) na odredišnoj stranici natjecanja. Sudionici koji ispunjavaju kriterije moraju slijediti sve upute Sponzora za prijavu. Dizajn mora biti u uobičajenom slikovnom formatu (jpg, png ili pdf). Sponzor zadržava pravo, bez prethodnog upozorenja i bez navođenja razloga, diskvalificirati bilo kojeg Sudionika koji krši ove odredbe i uvjete Natjecanja ili daje lažne informacije. U slučaju diskvalifikacije dobitnika nagrade, prethodno dodijeljene nagrade i pogodnosti mogu se retroaktivno uskratiti i oduzeti. U tom slučaju dobitnik ne može ništa potraživati od Sponzora.

Pobjedniku Natjecanja dodijelit će se sljedeća nagrada:

Stolno računalo ConceptD 300 i monitor serije ConceptD CP – procijenjena približna prodajna vrijednost od 3500 eura.

Nagrade nisu prenosive, ne mogu se isplatiti u gotovini ili protuvrijednosti. Sponzor zadržava pravo zamijeniti nagradu ili dio nagrade nagradom jednake ili veće vrijednosti u slučaju da nagrada ili bilo koji dio nagrade postanu nedostupni. Osim kad izrijekom nije tako navedeno, nagradni paketi ne uključuju osiguranje, osobne troškove, dodatne troškove, poklone ili bilo koje druge stavke koje nisu posebno opisane u ovim Službenim pravilima. Svi primjenjivi porezi i troškovi upotrebe nagrade isključiva su odgovornost dobitnika nagrade. Ako to zahtijeva zakon, Sponzor ili njegovi zastupnici tražit će od pobjednika plaćanje poreza odgovarajućim poreznim službama. Sponzor se izrijekom odriče svake odgovornosti za ozljede ili gubitke uzrokovane nekoj osobi ili imovini koji se odnose na isporuku i/ili naknadnu upotrebu dodijeljenih nagrada. Sponzor ne daje nikakva očitovanja ili jamstva u vezi s izgledom, sigurnošću ili izvedbe bilo koje dodijeljene nagrade.

Potencijalni dobitnik bit će obaviješten e-poštom 16. lipnja 2021., u ili oko 15:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Potencijalni dobitnik ima dvadeset četiri (24) sata od trenutka obavijesti za potvrdu i prihvaćanje nagrade. Od potencijalnog pobjednika može se zatražiti da prođe provjeru ispunjava li kriterije i da potpiše Izjavu o odricanju od odgovornosti. Provjera mora biti dovršena u roku od dvadeset četiri (24) sata od trenutka kada je bio obaviješten potencijalnom dobitku.

Nagrada se službeno može prihvatiti slanjem odgovora na adresu e-pošte kimiscreatorchallenge@acer.com. Ako se obavijest o nagradi ne može isporučiti, potencijalni dobitnik izgubit će sva prava na nagradu i bit će odabran drugi dobitnik. Nagrada neće biti dodijeljena potencijalnom dobitniku ako on/ona ne potvrdi da prihvaća nagradu. Da bi mogao konkurirati za nagradu, dobitnik se obvezuje dostaviti sljedeće podatke i dokumente: ime, adresa i datum rođenja dobitnika. Pravo na nagradu također prestaje ako dobitnik ne može primiti nagradu u roku od mjesec dana od objave dobitnika, iz razloga izvan kontrole Sponzora.

Sudionik prihvaća ova Službena pravila sudjelovanja prijenosom umjetničkih radova na našem mikro web-mjestu.

Izbor pobjednika

Natjecanje ima dva kruga. U prvom krugu biraju se 3 finalista natjecanja putem internetskog glasanja. Internetsko glasanje provest će se na mikro web-mjestu pod nadzorom Sponzora radi nepravilnosti. Sponzor zadržava pravo aktivno intervenirati u internetsko glasanje u slučaju nepravilnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na automatizirane internetske softvere (botove). U drugom krugu, stručni žiri, koji je odredio i imenovao Sponzor, odredit će samo jednog pobjednika Natjecanja među 3 finalista.

Prijava sudionika

Sudionik se mora očitovati i jamčiti da neće predati Dizajn:

  • koji je seksualno eksplicitan ili sugestivan; nepotrebno nasilan; ponižavajući za bilo koju etničku skupinu, rasu, spol, religiju, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili dobnu skupinu; ili nepristojan ili pornografski
  • koji je nepristojan, vulgaran ili uvredljiv, ili podržava bilo koji oblik mržnje ili skupine koje promiču mržnju
  • koji promiče alkohol, ilegalne droge, duhan, vatreno oružje/oružje (ili upotrebu bilo čega od navedenog) ili promiče nezakonite aktivnosti ili bilo koje aktivnosti koje bi mogle biti nesigurne ili opasne
  • koji kleveće, lažno prikazuje ili sadrži ponižavajuće ili uvredljive primjedbe o Sponzoru (ili njegovim proizvodima ili uslugama) ili drugim ljudima i/ili tvrtkama
  • koji na bilo koji način upotrebljava zaštitne znakove, logotipe, znamenitosti, materijale zaštićene autorskim pravima u vlasništvu drugih, ili na bilo koji drugi način krši prava trećih strana, na način koji je definirao Sponzor, ili sadrži bilo kakve osobne podatke bilo koje osobe
  • koji sadrži bilo kakve slike, glasovne snimke, videozapise, prepoznatljive značajke ili bilo kakve osobne podatke bilo koje osobe.

Obilježja Dizajna:

  • mora biti u potpunosti originalan i isključivo djelo Sudionika na koje Sudionik ima sva potrebna prava
  • ne smije biti prethodno objavljen, predan ili na bilo koji način korišten u bilo kakve komercijalne svrhe
  • ne smije kršiti ili zloupotrijebiti prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava bilo koje osobe ili pravnog subjekta u smislu umnožavanja, upotrebe, prikazivanja, izvedbe ili distribucije.

Sve prijave koje sadrže bilo koji od gore navedenih nedopuštenih materijala ili drugi neprikladan sadržaj, kako je definirao Sponzor prema vlastitom nahođenju, smatrat će se neprihvatljivima i neće moći sudjelovati u Natjecanju. Prijavom na natjecanje svaki Sudionik suglasan je da je njegova prijava u skladu s ovim Službenim pravilima. Svaki se Sudionik također slaže da Sponzor može diskvalificirati Sudionika iz Natjecanja ako Sponzor prema vlastitom nahođenju smatra da prijava nije u skladu sa Službenim pravilima. Ako Sponzor odbije neku prijavu, takva će prijava biti diskvalificirana i neće se smatrati valjanom. Prijava je isključiva odgovornost Sudionika. Prijave se mogu izvršiti samo prema ovdje navedenom postupku. Automatizirane prijave (uključujući, ali bez ograničenja na prijave pomoću robota, skriptnih jezika ili drugih automatiziranih usluga) nisu dopuštene i bit će diskvalificirane. Upotreba automatiziranih mehanizama, sustava za kupnju glasova i drugih metoda stvaranja lažnih glasova strogo je zabranjena. Prihvatljivim prijavama smatrat će se samo one koje su stvarno zaprimile Strane uključene u Natjecanje. Nečitke, nerazumljive, nepotpune ili nejasne prijave bit će diskvalificirane.

Sponzor ne prihvaća i neće razmotriti neželjene prijave ideja, kreativnog materijala, postupaka, komentara, povratnih informacija ili tehnologije (u daljnjem tekstu „Neželjena prijava”). Imajte na umu da se sve Neželjene prijave poslane Sponzoru NEĆE smatrati povjerljivima. Slanjem bilo kakvih Neželjenih prijava Sudionik daje Sponzoru neograničenu, neopozivu, trajnu, neisključivu, bez tantijema, plaćenu u cijelosti, potpuno prenosivu, teritorijalno neograničenu dozvolu i mogućnost podlicenciranja Neželjenih prijava da se njima koristi, da ih reproducira, prikazuje, izvodi, mijenja, prenosi i distribuira u bilo kakve svrhe, što uključuje i sadržane ili objavljene ideje, koncepte, vještine ili tehnike. Sudionici ovime potvrđuju da daju Sponzoru takva prava s obzirom na pravo pristupa i upotrebe mikro web-mjesta te da Sponzor nema obvezu daljnje kompenzacije ili potvrde Prijave Sudionika.

Sponzor neće objaviti ime Sudionika ili na drugi način obznaniti činjenicu da je Sudionik dostavio materijale ili druge informacije Sponzoru osim ako: (a) Sponzor dobije suglasnost Sudionika da koristi njegovo ime; ili (b) Sponzor prvo obavijesti Sudionika da će materijali ili druge informacije koje Sudionik postavi na mikro web-mjesto biti objavljeni ili na drugi način upotrijebljeni s imenom Sudionika; ili (c) je Sponzor to dužan učiniti prema zakonu.

Vlasništvo nad prijavama

Prijavom Dizajna na Natjecanje:

Sudionik pristaje i Sponzoru daje neopozivo pravo na neograničenu upotrebu, korištenje i objavljivanje Dizajna koji je Sudionik stvorio bez naknade, u mjeri dopuštenoj zakonom. Sponzor, njegova povezana društva, zastupnici i/ili predstavnici mogu Dizajn iskorištavati, uređivati, objavljivati, koristiti, prilagođavati, izmjenjivati, kopirati, širiti ili njime raspolagati, kao ili bilo kojim njegovim elementima, bez ikakvih ograničenja i u svrhu internetskog oglašavanja, u tisku, na filmu, televiziji ili u bilo kojem drugom mediju.

Sudionik prihvaća i suglasan je da Sponzor može dobiti velik broj Dizajna putem ovog Natjecanja i/ili drugih promocija ili proizvesti materijale slične takvom Dizajnu te da takav Dizajn može biti identičan ili sličan po temi, ideji, formatu ili drugim aspektima ostalim prijavama prijavljenim na ovo Natjecanje. Sudionik se odriče svih potraživanja koje je Sudionik imao, ima ili može imati u budućnosti u vezi s činjenicom da bilo koji Dizajn koji Sponzor prihvati, pregleda i/ili koristi može biti sličan Dizajnu Sudionika te da se u tom smislu Sudionik odriče bilo kakve naknade u vezi s takvim Dizajnom koji Sponzor upotrijebi.

Sudionik potvrđuje da ima pravo na neograničeni prijenos prava, a posebno da nijedna treća strana nema nikakva druga prava na Dizajn. Ako treće strane zatraže obeštećenje od Sponzora, njegovih povezanih društva, zastupnika i/ili predstavnika na temelju prava na Dizajn, Sudionik ih je dužan u potpunosti obeštetiti.

Ostali uvjeti

Sve prijave i Dizajn postaju vlasništvo Sponzora i neće biti vraćeni. Sudionik je dužan pobrinuti se da ispunjava sve uvjete sadržane u Službenim pravilima. Sponzor nije odgovoran za bilo kakve izgubljene, zakašnjele, krivo usmjerene, ukradene, nečitke ili nepotpune prijave, ili za bilo kakve računalne, internetske, telefonske ili tehničke poteškoće koje se mogu dogoditi.

Provoditelji natjecanja nisu odgovorni za bilo kakve netočne informacije, bez obzira jesu li ih iznijeli korisnici web-stranice, uzrokovali oprema ili programi korišteni ili povezani s Natjecanjem, ili su rezultat tehničke ili ljudske pogreške do koje može doći u obradi prijava na Natjecanje. Provoditelji natjecanja ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, nepravilnost, kašnjenje u postupku ili prijenosu, kvar komunikacijskih veza, krađu ili uništenje ili neovlašteni pristup prijavama ili njihovu izmjenu. Provoditelji natjecanja nisu odgovorni za bilo kakve probleme, greške ili tehničke neispravnosti telefonskih mreža ili linija, računalnih internetskih sustava, servera, pružatelja usluga, računalne opreme, softvera, e-pošte, playera ili preglednika, zbog tehničkih problema ili opterećenja Interneta, na bilo kojoj web-stranici, ili zbog bilo koje kombinacije gore navedenog. Provoditelji natjecanja nisu odgovorni za bilo kakve ozljede sudionika ili štete nanesene sudionicima ili bilo kojem računalu, a koje su povezane sa ili uzrokovane preuzimanjem materijala ili sudjelovanjem u ovom Natjecanju. Ako se iz bilo kojeg razloga Natjecanje ne može održati kao što je planirano, uključujući računalne viruse, greške u programu, namještanja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke kvarove ili bilo koje druge uzroke izvan kontrole Provoditelja natjecanja koji kvare ili utječu na administraciju, sigurnost, pravednost, integritet ili pravilnost provođenja ovog Natjecanja, Sponzor zadržava pravo prema vlastitom nahođenju otkazati, prekinuti, izmijeniti ili obustaviti Natjecanje i odabrati pobjednika među svim prihvatljivim prijavama zaprimljenim prije otkazivanja. Sudionici koji namještaju ili zloupotrebljavaju bilo koji aspekt ovog Natjecanja, ili oni za koje Sponzor vjeruje da su odgovorni za kvarove, greške, prekide ili štetu bit će diskvalificirani.

OPREZ: SVAKI POKUŠAJ SUDIONIKA ILI DRUGE OSOBE DA NAMJERNO NANESE ŠTETU BILO KOJOJ WEB-STRANICI ILI NARUŠI LEGITIMNI POSTUPAK NATJECANJA MOŽE PREDSTAVLJATI KRŠENJE KAZNENIH I GRAĐANSKIH ZAKONA. AKO DOĐE DO TAKVOG POKUŠAJA, SPONZOR ZADRŽAVA PRAVO TRAŽITI ODŠTETU OD TE OSOBE U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM. Sponzor zadržava pravo ispraviti sve tipografske, tiskarske ili tehničke greške te greške u računalnom programiranju.

Sudjelovanjem u Natjecanju Sudionici se slažu i prihvaćaju da Provoditelje natjecanja i njihove matične tvrtke, povezana društva, podružnice, službenike, direktore, predstavnike, zastupnike i zaposlenike oslobađaju svake odgovornosti za bilo kakve ozljede, gubitke ili štete koje proizlaze, izravno ili neizravno, iz 1) dodjele, prihvaćanja, primanja, posjedovanja, upotrebe i/ili zlouporabe bilo koje dodijeljene nagrade; ili 2) sudjelovanja u Natjecanju ili drugim povezanim aktivnostima, uključujući, ali bez ograničenja na putovanja do i od mjesta povezanih s nagradnim aktivnostima.

Privatnost

Sudjelovanjem u ovom Natjecanju, Sudionici pristaju da Sponzor upotrebljava njihove osobne podatke u mrežne ili izvanmrežne svrhe izravnog marketinga. Pravila o zaštiti privatnosti možete pronaći ovdje: https://www.acer/us/en/privacy/. Vaši osobni podaci mogu se dijeliti s ostalim Provoditeljima natjecanja. Svaki Provoditelj natjecanja samostalno odgovara za svoju upotrebu ovih podataka.

Mjerodavno pravo

Osim kada je to zakonom zabranjeno, kao uvjet sudjelovanja u ovom Natjecanju Sudionik pristaje da će se svi sporovi i parnice koje proizlaze iz ovog Natjecanja ili su povezane s njim, ili s dodjelom nagrada, rješavati isključivo prema švicarskom zakonu. Sudionik ni pod kojim okolnostima nema pravo na nagradnu odštetu, i Sudionik se ovime odriče svih prava na potraživanje odštete za kaznene, slučajne ili posljedične štete ili bilo koje druge štete, uključujući odvjetničke troškove, osim stvarnih troškova Sudionika (tj. troškova povezanih s prijavom na Natjecanje), te se Sudionik nadalje odriče svih prava na multipliciranje ili povećanje odštete. Sva pitanja u vezi s izradom, valjanosti, interpretacijom i primjenom ovih Službenih pravila, ili s pravima i obvezama Sudionika i Sponzora u vezi s ovim Natjecanjem, rješavat će se i tumačiti u skladu sa švicarskim zakonom.