Kik vagyunk mi?

Mi az Acer Europe S.A. („Acer”, „mi”, „minket”, „miénk”) vagyunk. Székhelyünk a svájci 6934 Bioggio, Via della Posta 28. címen található, az alábbi elérhetőségekkel.

Telefonszám: +41-(0)91-261-0111

E-mail-cím: privacy.officer@acer.com

A 2021 Kimi’s creator challenge („Verseny”) keretében személyes adatokat gyűjtünk, tárolunk, nyilvánosságra hozunk és/vagy más módon feldolgozunk. A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében az általunk kezelt személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülünk. Ez az Adatvédelmi Szabályzat csak a Versenyre vonatkozik. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben fordulhat hozzánk vagy az Ön országában található helyi Acer szervezethez, az alábbi „Kapcsolat” pontban jelzett módon. A helyi Acer szervezetek áttekintése az alábbi hivatkozáson érhető el: www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Kinek a személyes adatait gyűjtjük és hogyan?

A Verseny keretében személyes adatokat gyűjtünk a Verseny résztvevőivel kapcsolatban, akik a kimiscreatorchallenge.acer.com weboldalon regisztrálnak.

A személyes adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor regisztrál a Verseny résztvevőjeként, és adott esetben további személyes adatokat közöl, hogy a Verseny nyereményét át tudjuk adni Önnek.

Milyen jogalapot használunk a személyes adatok kezelésére és milyen célból?

Adatkezelési tevékenységünk jogalapjai:

 1. az adatkezelés szükséges a szerződés teljesítéséhez és végrehajtásához;
  a Versenyen való részvételhez;
  a Verseny díjainak átadásával kapcsolatos útmutatóhoz és harmadik felekkel való kommunikációhoz;
  a Versenyen való részvételről szóló Önnel történő kommunikációhoz és támogatáshoz.
 2. az adatkezelés a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (ideértve az alkalmazandó adótörvényekből fakadó kötelezettségeinket, a jogi adminisztrációs kötelezettségeinket és a felügyeleti hatóságokkal való együttműködés kötelezettségeit);
 3. az adatkezelés szükséges törvényes (üzleti) érdekeinkhez:
  a Versennyel kapcsolatos panaszok, viták és (jogi) eljárások kezelése, valamint az erre vonatkozó jogi helyzetünk biztosítása;
  a csalás vagy visszaélés megelőzése vagy felderítése, valamint vagyonunk, üzletünk és alkalmazottaink védelme;

Ha a hatályos törvények ezt megkövetelik, akkor az Ön személyes adatait kifejezett beleegyezésével kezeljük. Ha már megadta beleegyezését, felhívjuk a figyelmét, hogy joga van azt bármikor visszavonni. Ezt úgy teheti meg, hogy felveszi a kapcsolatot az Acerrel az alábbiak szerint.

Az Öntől kért személyes adatok szükségesek az Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez. Ha nem adja meg a kért adatokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk a hozzáférést és a Versenyen való részvételt biztosítani.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A következő információkat gyűjtjük Önről a fent megjelölt célokra:

 • elérhetőségei (név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám és ország);
 • szállítási cím és elérhetőség;
 • személyes adatok, amelyeket Ön közöl a velünk való kommunikáció során;
 • IP-cím
 • minden egyéb személyes adat, amely releváns az Ön panaszának kezeléséhez, a vitához vagy a bírósági eljáráshoz.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A fent felsorolt célokkal összefüggésben megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel, például azokkal a szolgáltatókkal, akiket a Verseny lebonyolításához használunk. Ez magában foglalja az informatikai szolgáltatókat, informatikai fejlesztőket, szolgáltatókat, akiket a Verseny lebonyolítása és a verseny díjainak átadása céljából veszünk igénybe.

Ezenkívül a személyes adatait a szükséges mértékben és kizárólag olyan mértékben, amennyire az alkalmazandó törvények megengedik, átadhatjuk szakmai tanácsadóknak (adó- és jogi tanácsadóknak, ügyvédeknek, könyvelőknek és auditoroknak), bankoknak, partnereknek, biztosítóknak, leányvállalatoknak, jogutódoknak és marketing ügynökségeknek, illetve informatikai szolgáltatóknak.

Továbbá megosztjuk a személyes adatait az illetékes kormányzati szervekkel abban az esetben, ha erre köteleznek minket, például abban az esetben, ha az adóhatóság felkér minket bizonyos dokumentumok benyújtására, amelyek tartalmazzák az Ön személyes adatait.

Gondoskodunk arról, hogy ahol szükséges, szerződéses biztosítékokat vezessünk be az Ön személyes adatainak védelme érdekében, amikor személyes adatait harmadik félnek adjuk át.

Mivel az Acer globális vállalat, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatai az adatgyűjtés országán kívüli országba kerülnek továbbításra, és megosztásra kerülhetnek mind a csoporton belül, mind más joghatóságokban található harmadik felekkel, ideértve az Európai Gazdasági Közösség területén kívülieket is.

Ebben az esetben megfelelő biztosítékokat vezetünk be annak érdekében, hogy személyes adatait megfelelően védjük, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Az alábbi elérhetőségeinken keresztül bármikor kérheti a személyes adatok továbbítására vonatkozó biztosítékok másolatát.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Személyes adatait nem tároljuk az adatkezelési cél teljesítéséhez szükséges időszaknál tovább (ezalatt az előzőleg felsorolt célok értendők). Ezt követően minden adat törlésre kerül. Csak törvényi kötelezettség miatt (például törvényi igazgatási, megőrzési vagy adózási kötelezettségek miatt), vagy ha ez bírósági eljárások keretében érdekeink védelméhez szükséges (pl. vita esetén), a személyes adatokat hosszabb ideig tároljuk.

Ha további információra van szüksége az Ön személyes adataira vonatkozó megőrzési időszakokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Bevezetjük a szükséges adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedéseket az általunk meghatározott kockázatoknak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében. Védjük személyes adatait a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok megsemmisülésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, illetéktelen közzétételétől vagy az azokhoz való hozzáféréstől.

Arra törekszünk, hogy személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Ezért kérjük, hogy tájékoztasson minket a személyes adatainak bármilyen változásáról (például az elérhetőségének változásáról).

Milyen jogai vannak és hogyan gyakorolhatja azokat?

Önnek joga van:

 • (további) információkhoz az Ön személyes adatairól;
 • a személyes adataihoz való hozzáféréshez; ;
 • személyes adatainak helyesbítéséhez; ;
 • beleegyezésének visszavonásához bármikor (ha alkalmazható); ;
 • személyes adatainak törléséhez („a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”); ;
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához; ;
 • a személyes adatainak kezelése ellen történő tiltakozáshoz; ;
 • személyes adatainak átvételéhez strukturált, általánosan használt és géppel olvasható;
 • formátumban, és személyes adatainak egy másik szervezethez való továbbíttatásához (továbbításához). ;

Végül, joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol a szokásos tartózkodási helye, munkahelye található vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti helyen, az Ön személyes adatainak általunk végzett feldolgozása kapcsán.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van jelen Adatvédelmi Szabályzattal vagy a weboldalunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen: privacy.officer@acer.com. Vagy pedig konkrét alkalmazással és/vagy helyi adatkezelési kérdésekkel forduljon ahhoz az Acer szervezethez, amelyhez benyújtotta adatait. Az egyes Acer szervezetek elérhetőségei a www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list hivatkozáson találhatók. Annak érdekében, hogy gyorsabb szolgáltatást nyújthassunk Önnek, kérjük, amennyiben lehetséges, angol nyelvű megkereséseket nyújtson be, és tudassa velünk melyik országból lép kapcsolatba velünk, valamint adja meg termékeinek gyártmányát és modelljét (ha van ilyen).