Hivatalos Szabályok

A 2021 Kimi’s creator challenge versenyt („Verseny”) az Acer Europe SA („Szponzor”) szponzorálja. A Versenybe bekerült személyek (egyenként „Nevező”) vállalják, hogy betartják a jelen Hivatalos Szabályzatban foglaltakat, valamint a Szponzor és annak bíráinak döntéseit, amelyek véglegesek és kötelezőek a Versennyel kapcsolatos minden kérdésben.

Belépési időszak

A verseny 2021. május 1-jén kezdődik 00:01-kor közép-európai idő szerint. A nevezési határidő 2021. június 1., 23:59 közép-európai idő szerint.

Ki csatlakozhat

A Versenyre Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine és United Kingdom 18 éves vagy annál idősebb, törvényes illetőségű lakosai jogosultak. Az itt felsoroltaktól eltérő országok lakosai nem vehetnek részt. A Szponzor alkalmazásában álló magánszemélyek, vagy azok kapcsolt vállalatai, leányvállalatai és/vagy reklám- és promóciós ügynökségei (együttesen: „Versenyben részt vevő felek”) a belépési időszak során, valamint közvetlen családtagjaik vagy ugyanazon háztartásban élő személyek, nem jogosultak részt venni a versenyben.

A Szponzor fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az egyes Nevezők jogosultságát. Különösen a Szponzor kérheti a Nevezőket, hogy igazolják életkorukat és személyazonosságukat érvényes útlevél/személyi igazolvány bemutatásával.

A belépés ingyenes. A Versenyben való részvételre való jogosultság, és a Verseny megnyerése sem függ semmilyen termék megvásárlásától vagy bármilyen kifizetéstől.

Eljárás és díj

A résztvevők úgy jelentkeznek a Versenyre, hogy a saját tervezésű alkotásaikat („Terv”) feltöltik a Verseny honlapjára. A jogosult Nevezőknek be kell tartaniuk a Szponzor által megadott összes utasítást. A Tervet általános képformátumban (jpg, png vagy pdf) kell átadni. A Szponzor fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés és indokolás nélkül kizárja azokat a Nevezőket a Versenyből, akik megszegik ezeket a feltételeket, vagy hamis adatokat közölnek. Abban az esetben, ha a győztest kizárják, a korábban odaítélt díjakat és juttatásokat visszamenőlegesen is meg lehet vonni és visszakövetelni. Ezekben az esetekben a nyertes nem támaszthat igényt a Szponzorral szemben.

A Verseny győztese a következő díjat kapja:

Egy ConceptD 300 asztali számítógép és egy ConceptD CP sorozatú monitor – 3500 € becsült hozzávetőleges kiskereskedelmi értékben.

A nyeremények nem átruházhatók, készpénzre vagy a nyereménnyel egyenértékű egyéb nyereményre nem válthatók át. A Szponzor fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt vagy nyereményösszetevőt egy azonos vagy nagyobb értékűre cserélje, ha egy nyeremény vagy a nyeremény bármely része elérhetetlenné válik. Az ebben a részben kifejezetten meghatározottakon kívül a nyereménycsomagok nem tartalmazzák a biztosításokat, a személyi költségeket, a járulékos költségeket, a pénzjutalmakat vagy a jelen Hivatalos Szabályzatban külön nem leírtakat. A nyereményekre vonatkozó összes adó és használati díj a nyertes kizárólagos felelőssége. Ha a törvény előírja, a Szponzor vagy megbízottjai előírhatják, hogy a nyertes elutalja az adókat a megfelelő adóhatósághoz. A Szponzor kifejezetten kizár minden felelősséget a személyi sérülés vagy a tulajdonban bekövetkező kár miatt az odaítélt nyeremények átadásával és/vagy későbbi felhasználásának vonatkozásában. A Szponzor nem vállal felelősséget és garanciát a díjak megjelenésével, biztonságával vagy teljesítményével kapcsolatban.

2021. június 16-án, közép-európai idő szerint körülbelül 15:00 órakor a potenciális nyertest e-mailben értesítjük. A potenciális nyertesnek a kapcsolatfelvételtől számított huszonnégy (24) óra áll rendelkezésére a nyeremény megerősítésére és elfogadására. A potenciális nyertest felkérhetik a jogosultság igazolására, valamint a Felelősség alóli mentesség nyilatkozat aláírására. A hitelesség ellenőrzését a potenciális nyertes értesítésétől számított huszonnégy (24) órán belül be kell fejezni.

A nyeremény hivatalos elfogadása a kimiscreatorchallenge@acer.com e-mail-címre küldött válasszal történhet meg. Ha a nyereményértesítés kézbesíthetetlen, a potenciális nyertes elveszíti a nyereményhez kapcsolódó minden jogát, és egy másik nyertes kerül kiválasztásra. A nyeremény nem jár a potenciális nyertesnek, ha az nem tudja megerősíteni a nyeremény elfogadását. Annak érdekében, hogy versenyezhessen a nyereményért, a nyertes vállalja, hogy benyújtja a következő információkat és dokumentumokat: a nyertes neve, címe és születési dátuma. A nyereménykövetelés akkor is elévül, ha a nyertes a nyertes kihirdetését követő egy hónapon belül nem tudja átvenni a nyereményt, a Szponzoron kívül álló okokból.

A Nevező elfogadja ezeket a Hivatalos részvételi szabályokat azáltal, hogy feltölti a terveket a Microsite platformra.

A győztes kiválasztása

Két forduló áll rendelkezésre ebben a Versenyben. Az első fordulóban online szavazási módszerrel történik a verseny 3 döntősének meghatározása. Az online szavazás ezen a Microsite platformon fog történni, és a Szponzor ellenőrzi a szabálytalanságokat. A Szponzor fenntartja a jogot, hogy aktívan beavatkozhasson az online szavazásba szabálytalanságok esetén, ideértve, de nem kizárólag a botokat. A második fordulóban a Verseny 3 nyertese közül csak egy nyertest határoz meg a Szponzor által meghatározott és kinevezett szakértői zsűri.

A Nevezők pályázata

A Nevező kijelenti és szavatolja, hogy nem nyújt be olyan Tervet, amely:

 • szexuális tartalmú; feleslegesen erőszakos; elítélő bármely etnikai hovatartozás, faj, nem, vallás, szexuális preferencia, fogyatékosság vagy korcsoport tekintetében; vagy profán vagy pornográf;
 • obszcén, vulgáris vagy sértő, vagy gyűlöletet vagy egy gyűlöletkeltő csoport bármilyen formáját támogatja;
 • alkoholt, illegális drogokat, dohányt, lőfegyvereket/fegyvereket (vagy a fentiek bármelyikének használatát) népszerűsíti, vagy illegális tevékenységeket vagy olyan tevékenységeket támogat, amelyek nem biztonságosak vagy veszélyesek lehetnek;
 • rágalmazó, félrevezető tartalmú vagy becsmérlő vagy rágalmazó megjegyzéseket tartalmaz a Szponzorról (vagy annak termékeiről vagy szolgáltatásairól), vagy más személyekkel és/vagy vállalatokkal kapcsolatban;
 • mások tulajdonában lévő védjegyeket, logókat, jellegzetességeket, szerzői jog által védett anyagokat használ fel, vagy más módon megszegi vagy sérti a Szponzor által meghatározott bármely harmadik fél jogait, vagy bármely azonosítható személy személyes adatait tartalmazza;
 • más személy képét, hangfelvételét, videofelvételt, felismerhető tulajdonságait vagy azonosítható információit tartalmazza.

A Terv:

 • legyen teljesen eredeti és kizárólag a Nevező által létrehozott, amelyhez kapcsolódóan a Nevező minden szükséges joggal rendelkezik;
 • legyen korábban nem publikált, nem beterjesztett, vagy más módon felhasznált egyéb kereskedelmi célra;
 • nem sértheti, vagy nem használhatja jogellenesen bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonát vagy más tulajdonjogát a sokszorosítás, felhasználás, megjelenítés, bemutatás vagy terjesztés tekintetében.

A fenti bizalmas anyagokat vagy bármilyen más nem megfelelő tartalmat tartalmazó bejegyzés, a Szponzor saját megítélése szerint meghatározottak alapján, nem megfelelőnek minősül, és nem vesz részt a Versenyben. A nevezés benyújtásával minden Nevező elfogadja, hogy nevezése megfelel a jelen Hivatalos Szabályoknak. Minden Nevező elfogadja azt is, hogy a Szponzor kizárhatja a Nevezőt a Versenyből, ha a Szponzor egyedüli és abszolút megítélése szerint úgy véli, hogy a nevezés nem felel meg ezeknek a Hivatalos Szabályoknak. Ha a Szponzor elutasít bármely nevezést, akkor azt a nevezést kizárják, és nem tekinthető érvényes nevezésnek. A nevezés benyújtása kizárólag a Nevező feladata. A nevezés csak az itt leírt módszer szerint történhet. Az automatizált nevezések (beleértve, de nem kizárólag a robotokkal, szkriptekkel, makrókkal vagy más automatizált szolgáltatásokkal beküldött nevezéseket) nem megengedettek, és kizárásra kerülnek. Szigorúan tilos az automatizált mechanizmusok, a szavazatvásárlási rendszerek és a csalással szerzett szavazatokat előállító egyéb módszerek használata. Csak a Versenyben részt vevő felek által ténylegesen megkapott nevezések felelnek meg. Az olvashatatlan, érthetetlen, hiányos vagy elrontott nevezések kizárásra kerülnek.

A Szponzor nem fogadja el és nem veszi figyelembe ötletek, kreatív anyagok, folyamatok, megjegyzések, visszajelzések vagy technológiák kéretlen beküldését (mindegyik „Kéretlen Pályázat”). Felhívjuk figyelmét, hogy a Szponzorhoz küldött Kéretlen Pályázatok NEM minősülnek bizalmasnak. A Szponzorhoz való bármely Kéretlen Pályázat elküldésével a Nevező korlátlan, visszavonhatatlan, örökös, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljesen kifizetett, teljesen továbbengedélyezhető, teljes mértékben átruházható, globális engedélyt ad a Szponzornak ezen Kéretlen Pályázatok felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, módosítására, továbbítására és terjesztésére bármilyen célra, ideértve az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat is, amelyeket ezek tartalmazhatnak vagy közzétehetnek. A Nevezők tudomásul veszik, hogy ilyen jogokat biztosítanak a Szponzornak a Microsite platformhoz való hozzáféréshez és annak használatához való jog figyelembevételével, és hogy a Szponzornak nincs kötelezettsége a Nevező további kompenzálására vagy a Nevező pályázatának elismerésére.

A Szponzor nem adja ki a Nevező nevét, és más módon nem hozza nyilvánosságra azt a tényt, hogy a Nevező anyagokat vagy egyéb információkat nyújtott be a Szponzorhoz, kivéve, ha: (a) a Szponzor megszerzi a Nevező engedélyét a neve felhasználására; vagy (b) a Szponzor először értesíti a Nevezőt arról, hogy az általa a Microsite platformra benyújtott anyagokat vagy egyéb információkat közzéteszik vagy más módon felhasználják, a Nevező rajta lévő nevével együtt; vagy (c) a Szponzort törvény kötelezi erre.

A bejegyzések tulajdonjoga

A Terv benyújtásával a Versenyre:

 • A Nevező elfogadja és visszavonhatatlanul átadja a Nevező által létrehozott Terv korlátlan felhasználásának, hasznosításának és közzétételének jogát a Szponzornak díjazás nélkül, a törvény által megengedett mértékben. A Szponzor, annak leányvállalatai, ügynökei és/vagy képviselői korlátozás nélkül és reklámcélokból online, nyomtatott formában, filmben, televízióban vagy bármely más adathordozón hasznosíthatják, szerkeszthetik, közzétehetik, felhasználhatják, adaptálhatják, módosíthatják, másolhatják, terjeszthetik vagy elidegeníthetik a Tervet, vagy annak bármely elemét.
 • A Nevező tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szponzor számos Tervhez juthat hozzá a jelen Versennyel és/vagy a Szponzor egyéb promócióival kapcsolatban, vagy az ilyen Tervhez hasonló anyagokat készíthet, és hogy az ilyen Terv lehet hasonló vagy azonos lehet témáját, ötletét, formátumát tekintve vagy egyéb szempontból más pályázatokhoz, amelyeket a jelen Verseny kapcsán nyújtottak be. A Nevező lemond minden olyan követelésről, amellyel a Nevező élhetett és/vagy amely a jövőben felmerülhet azzal kapcsolatban, hogy bármely, a Szponzor által elfogadott, áttekintett és/vagy használt Terv hasonló lehet a Tervéhez, vagy bármilyen díjazás járna a Nevezőnek a Szponzor által használt ilyen Terv vonatkozásában.
 • A Nevező megerősíti, hogy jogosult a jogok korlátlan átruházására, különös tekintettel arra, hogy harmadik félnek a Terv tekintetében nincsenek egyéb jogai. Ha harmadik felek követeléseket támasztanak a Szponzorral, annak leányvállalataival, ügynökeivel és/vagy képviselőivel szemben a Tervhez való jogai alapján, a Nevező az ilyen követeléseket teljes mértékben megtéríti.

Vegyes rendelkezések

Minden pályázat és Terv a Szponzor tulajdonába kerül, és nem kerül visszaadásra. A Nevező felelőssége annak biztosítása, hogy megfelel a Hivatalos Szabályokban foglalt összes feltételnek. A Szponzor nem vállal felelősséget az elvesztett, későn érkező, rosszul címzett, ellopott, olvashatatlan vagy hiányos pályázatokért, valamint az esetlegesen előforduló számítógépes, online, telefonos vagy műszaki hibákért.

A Versenyben részt vevő felek nem vállalnak felelősséget semmilyen helytelen vagy pontatlan információért, akár a weboldal felhasználói, akár a Versenyhez kapcsolódó vagy annak során felhasznált berendezések vagy programok bármelyike által okozottakért, vagy bármilyen technikai vagy emberi hibáért, amely a Verseny pályázatainak feldolgozása során fordulhat elő. A Versenyben részt vevő felek nem vállalnak felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, a működés vagy az adatátvitel késedelméért, a kommunikációs vonal meghibásodásáért, lopásért vagy megsemmisítésért, illetéktelen hozzáférésért vagy a pályázatok megváltoztatásáért. A Versenyben részt vevő felek nem felelősek a telefonhálózatok vagy vonalak, számítógépes online rendszerek, szerverek, szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mailek, lejátszók vagy böngészők bármilyen problémájáért, meghibásodásáért vagy műszaki hibájáért, az internetes technikai problémákért vagy forgalomtorlódásáért bármely weboldalon, vagy a fentiek bármilyen kombinációjáért. A Versenyben részt vevő felek nem vállalnak felelősséget a résztvevők sérüléséért vagy bármely olyan számítógép károsodásáért, amelyek a jelen Versenyben való részvétellel vagy anyagok letöltésével kapcsolatosak vagy abból erednek. Ha valamilyen okból kifolyólag a Verseny nem képes a tervezett módon lezajlani, ideértve a számítógépes vírus okozta károsodást, hibákat, manipulálást, illetéktelen beavatkozást, csalást, technikai hibákat vagy a Versenyben részt vevő felek ellenőrzésén kívül eső bármely olyan okot, amely tönkreteszi vagy befolyásolja a jelen Verseny adminisztrációját, biztonságát, tisztességességét, integritását vagy megfelelő lebonyolítását, a Szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze a Versenyt, és kiválassza a nyertest a megszüntetés előtt beérkezett összes jogosult pályázat közül. Azokat a Nevezők, akikkel kapcsolatban azt tapasztalták, hogy manipulálták a Versenyt vagy visszaéltek annak bármely vonatkozásával, vagy akikről a Szponzor úgy gondolja, hogy hibás működést, hibát, zavart vagy kárt okoztak, diszkvalifikálásra kerülnek.

FIGYELEM! A NEVEZŐ VAGY BÁRMELY EGYÉB SZEMÉLY BÁRMILYEN KÍSÉRLETE, BÁRMILYEN HONLAP SZÁNDÉKOS MEGKÁROSÍTÁSÁRA, VAGY A VERSENY TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK TÖNKRETÉTELÉRE A BÜNTETŐ ÉS A POLGÁRI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜLHET. ILYEN KÍSÉRLET ESETÉN A SZPONZOR FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELJEN ETTŐL A SZEMÉLYTŐL A TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKIG. A Szponzor fenntartja a jogot az esetleges tipográfiai, nyomtatási, számítógépes programozási vagy működési hibák kijavítására.

A Versenyben való részvétellel a Nevezők vállalják, hogy kártalanítják és felmentik a felelősség alól a Versenyben részt vevő feleket és azok minden egyes anyavállalatait, leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit, ügynökeit és alkalmazottait bármely sérülés, veszteség vagy kár miatt, amely közvetlenül vagy közvetetten 1) a Verseny során odaítélt nyeremények odaítélése, elfogadása, átvétele, birtoklása, felhasználása és/vagy rendeltetésellenes felhasználása; vagy 2) a Versenyen vagy bármilyen nyereményekkel kapcsolatos tevékenységben való részvételből, ideértve, de nem kizárólagosan, bármely nyereményhez kapcsolódó tevékenységre való utazásból ered vagy azzal összefüggésben merül fel.

Adatvédelem

A Versenyben való részvétellel a Nevezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szponzor online és offline direkt marketing célokra felhasználja a személyes adataikat. A Szponzor Adatvédelmi irányelvei a következő hivatkozáson tekinthetők meg: https://www.acer.com/ac/hu/HU/content/privacy. A személyes adatai megosztásra kerülhetnek a többi Versenyben részt vevő felekkel. Ezen információk felhasználásáért kizárólag az egyes Versenyben részt vevő felek felelnek.

Irányadó jog

Hacsak azt törvény nem tiltja, a jelen Versenyen való részvétel feltételeként a Nevező beleegyezik abba, hogy a jelen Versenyből vagy az odaítélt díjakból eredő vagy azzal összefüggő minden vitát és a cselekményt kizárólag a svájci törvények szerint rendeznek. A Nevezőnek semmilyen körülmények között nem ítélhető meg, illetve a Nevező ezennel lemond minden követeléshez, büntetéshez, járulékos vagy következményes kártérítési igényről, vagy bármilyen más kártérítésről, ideértve az ügyvédi díjakat is, kivéve a Nevező tényleges készkiadásairól (pl. a Versenyben való részvétellel kapcsolatos költségek) kapcsolódó jogokról, és a Nevező lemond minden jogáról, hogy a károkat megsokszorozzák vagy növeljék. A jelen Hivatalos Szabályzat szerkezetére, érvényességére, értelmezésére és érvényesíthetőségére, valamint a Nevezők és Szponzorok jelen Versennyel kapcsolatos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos minden ügyére és kérdésre vonatkozóan a svájci törvények az irányadók, és azoknak megfelelően kell értelmezni azokat.